Nyheter

– Med nasjonale retningslinjer ville vi ha sluppet denne type avisskriverier og irritasjonsmomenter, sier leder Gunn Iren Gulløy Müller i Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), som representerer norske skoleelevers foreldre.

I Nome i Telemark har skolene denne uken nektet barna å få med infoskriv i skolesekken om religiøse fritidsaktiviteter. Det samme gjelder brev med politisk eller kommersiell tilknytning. Skriv fra lag og foreninger, som idrettslag, blir på sin side godtatt. Retningslinjene ble nylig vedtatt av samarbeidsutvalget ved Lunde tiårige skole, skriver avisen Varden.

LES OGSÅ: Human-Etisk Forbund stanser livssynsreklame til barn

– Reklamen påvirker