– Med nasjonale retningslinjer ville vi ha sluppet denne type avisskriverier og irritasjonsmomenter, sier leder Gunn Iren Gulløy Müller i Foreldreutvalget for Grunnopplæringen (FUG), som representerer norske skoleelevers foreldre.