Særlig den delen av pavens forslag til endringer i kurien som handler om Troskongregasjonen mener kardinal Gerhard Muller viser «en blendende mangel på teologisk kompetanse», ifølge den katolske avisen The Tablet.