– Vi er opptatt av at der det er mistanke om straffbare forhold bør saken meldes til politiet. Og slik mistanke vil det lett bli når det er tale om seksuelle krenkelser, sier Georg Fredrik Rieber-Mohn, leder for Fagetisk råd i Oslo katolske bispedømme.