Helseminister Bent Høie (H) har brukt fire år på å sluttføre arbeidet som skal heve kvaliteten på landets abortnemnder: Færre nemnder skal behandle betydelig flere saker.