– De forsøker med dette å endre intensjonen med folkehøgskolene til et rent langkurstilbud for unge mennesker, mener Øyvind Brandt, leder for Folkehøgskoleforbundet.