Terrorgruppen Den islamske staten (IS) har den siste tiden vandalisert kirker og ødelagt historiske steder i Midtøsten. I mai inntok opprørerne oldtidsbyen Palmyra i Syria, hvor de blant annet skal ha sprengt i stykker triumfbuen. Slik går viktig verdensarv tapt. IS, som har et fundamentalistisk religiøst syn, betrakter monumentene som avgudsdyrkelse.