– Prosjektet i Nacka er et pionérarbeid. Det er bra at religionene forsøker å nærme seg hverandre, oppfatter seg som en del av samme fellesskap og dyrker samme gud. Men faren er at man ikke har bred nok teologisk grunn for dialog, sier Sameh Egyptson.