– Er man redd for radikale, bør man lete andre steder enn blant religiøse ledere, sier Rosendorf Joys, leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).