Nyhet

– Er man redd for radikale, bør man lete andre steder enn blant religiøse ledere, sier Rosendorf Joys, leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

LES OGSÅ: Varsler norsk imam-utdanning

Politikere og samfunnsdebattanter har vært bekymret for at religiøse ledere – og særlig imamer – har formidlet radikale ideer og «hindret integrering».

Ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser imidlertid at svært få søkere fra muslimske land har søkt om oppholdstillatelse i Norge de to siste årene. UDI grupperer etter to paragrafer i Utlendingsforskriften: Religiøse medarbeidere og religiøse ledere. Sistnevnte er «spesialister» som har teologisk eller pedagogisk utdanning.