– Hvis vi skal oppfylle vårt forvalteransvar og vårt kulturmandat fra 1. Mosebok om å forvalte jorden, må vi også bry oss om samfunnsutviklingen, sier Hermund Haaland.