Det er ikkje reint lite som no er sendt ut på høyring. I eit 127 sider langt høyringsnotat kjem det fram at regjeringa ønskjer ei rekkje endringar i barnehagelova, med mål om å sikre at både tilskot og foreldrebetaling går til barna.