«Kjære Gud, gi meg modige menigheter og modige voksne, som er mer lojale mot barna enn mot andre voksne. Som tør å snakke åpent og som ikke bevarer tabuer som påfører barn skyld og skam.» Slik starter bønnen til Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for helse-, eldre- og sosialtjenester i Oslo – og ateist.