– Jeg opplever at Gud har vært veldig tett på meg i denne kampen. Fra å være taus og langt borte i livet mitt, er han blitt veldig konkret og nær, sier Arne Viste.