– Grahams politiske engasjement overskygger den gode sak: Å nå bredt ut med evangeliet, sier Arnfinn Løyning, pastor og tidligere synodeformann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke.