Mange fikk det ikke til å stemme gjennom valgkampen: Hvordan kunne kristne med stor iver støtte Donald Trump?