Nyheter

Mange fikk det ikke til å stemme gjennom valgkampen: Hvordan kunne kristne med stor iver støtte Donald Trump?

Presten Mike Pearson fra New Hampshire var en av dem. Han visste nøyaktig hva han gjorde. Da Vårt Land møtte ham før valget, var han tydelig på at det var svært mye Trump burde skjerpe seg på, og at et kurs i folkeskikk hadde definitivt vært på sin plass.

Men likevel, noe overskygget det meste: Abortsaken og nye utnevnelser til Høyesterett.

81 prosent av gruppen «hvite, evangelikale kristne» stemte på Donald Trump november i fjor. Det er mer en George W Bush, begge gangene.