Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) er en paraplyorganisasjon for 43 norske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Mange av dem hører hjemme på den konservative siden i kirkelandskapet – slik som Misjonssambandet, Normisjon og Indremisjonsforbundet.