– Vi har stor tro på å få et positivt svar nå, enten på den tredje søknaden vi har sendt inn, eller på anken på det andre avslaget, sier Knut Peder Voldset til Vårt Land. Han er styreleder i Måndalen Friskule.