«Tre av de fire KrF-erne som skal utarbeide norsk religionspolitikk, tilhører samme frimenighet i Oslo», meldte Vårt Land da KrF inntok Solberg-regjeringen i januar.