«Vi har en samarbeidsavtale med KRIK, men står som en selvstendig enhet. KRIK Høyfjellssenter vil, som KRIK, stå fast på at ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning for samlivet. Vi vil imidlertid fortsatt også stå fast på at liv og lære må henge sammen og vil derfor ikke åpne for andre samlivsformer for våre ledere».