Kristelig Folkepartis Ungdom reagerer hardt etter at det i dag ble kjent at regjering kommer med nye kutt i bistanden. Denne gangen kutter regjeringen i det såkalt salderte budsjettet for 2015. KrF ble ikke varslet om bistandskuttet på 1,1 milliard, men ble selv oppmerksom på kuttet, som allerede var blitt behandlet i statsråd.