Rad på rad, på vassrette liner. Identiske kremkvite marmorsteinar, nokre med namn, flest utan. Ingen inndeling i rang,
religion eller sosial bakgrunn.