– Det er ingen tvil om at arbeidet med å bekjempe barnearbeid går for sakte. Med det tempoet vi har nå, vil det fremdeles være 100 millioner barnearbeidere i 2020, sier juridisk rådgiver i Unicef Norge, Ivar Stokkereit.