Nyhet

– Det er ingen tvil om at arbeidet med å bekjempe barnearbeid går for sakte. Med det tempoet vi har nå, vil det fremdeles være 100 millioner barnearbeidere i 2020, sier juridisk rådgiver i Unicef Norge, Ivar Stokkereit.

I 2013 ble det klart at barnearbeid var blitt redusert med en tredjedel på verdensbasis siden år 2000 – fra 246 millioner barn til 168 millioner.

Samtidig pekte den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) på at målet om å gjøre slutt på de verste og farligste formene for barnearbeid innen 2016, ikke ville innfris. Ifølge Stokkereit gjaldt dette i overkant av 80 millioner barn i 2013. Med den utviklingen vi har i dag, vil antallet ligge på rundt 50 millioner i 2020.

– Syria-krisen gjør i alle fall ikke arbeidet med å utrydde denne formen for barnearbeid noe lettere, sier Stokkereit.