En spørreundersøkelse blant nesten 11.000 innbyggere i ni land i Midtøsten og det nordlige Afrika tyder på at korrupsjon i enda høyere grad enn før gjennomsyrer samfunnene. Nesten tre av ti sier at de har betalt en bestikkelse for tilgang til offentlige tjenester i løpet av det siste året.