Avtroppende KrFU-leder Martine Tønnessen har et par kraftsalver igjen på lager før hun går av som leder neste helg. En av dem retter hun mot Senterpartiet og Senterungdommen.