Siden i fjor vår har Ebba Busch Thor (29) ledet KrFs svenske søster­parti ­— Kristdemokraterna (KD) og ofte inntatt førsteplassen i nyhetsbildet i svensk politikk.