Lekkasjene fra regjeringens bompengeforhandlinger tyder blant annet på at staten spytter inn mer til kollektivutbygging i byene, og at bompengefinansieringen reduseres. Kommuner og fylkeskommuner må også bidra mer selv i lokale prosjekter, særskilt veiprosjekter.