Etter det Vårt Land kjenner til trenger KrF-toppene avklaring i stortingsgruppen for å komme videre i budsjettløpet. Regjeringspartiene og Venstre/KrF klarte ikke avholde noe forhandlingsmøte søndag kveld – slik de egentlig avtalte fredag.