Nyhet

I Vårt Lands klimagallup svarer bare 13 prosent av KrF-velgerne ja på om de tror at klimatoppmøtet i Paris vil føre til et gjennombrudd i arbeidet med å nå togradersmålet.

KrF har dermed den laveste andelen velgere som har tro på at Paris-møtet vil lykkes. De har også mindre tiltro til Paris-møtet enn Frp-velgerne, der 19 prosent svarer ja.

– Men forskjellen har ikke nødvendigvis noe med synet på klimaspørsmål eller klimatoppmøtet å gjøre, sier valgforsker Bernt Aardal.

Frpere tror ikke på klimaendringene