– Dette er første gang Olaug Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og jeg fremmer et representantforslag sammen. At forslaget kommer fra en samlet KrF-ledelse, sier noe om hvor viktig dette er for oss, sier Knut Arild Hareide.