Vårt Land erfarer at dette vil være blant KrFs krav i forhandlinger om en borgerlig firepartiregjering.