Torsdag ble det kjent at oppsigelsen av fastlegen Katarzyna Jachimowicz, som nektet å sette spiral på kvinner av samvittighetsgrunner, er ugyldig. Det mente en enstemmig Høyesterett, og viste til at Jachimowicz hadde opplyst om at hun ville reservere seg mot å sette inn spiral på kvinner før hun ble ansatt – og at det ble inngått en muntlig avtale om dette forbeholdet.