Som Rogalands representant på Stortinget for KrF følger Geir Toskedal rettssaken mot Arne Viste med stor interesse, for Viste og vikarbyrået han driver er hjemmehørende i Sola kommune. I tillegg er Toskedal enig med Viste i sak – ureturnerbare må tilbake retten til å jobbe lovlig: