Selv om toppene i de fire samarbeidspartiene skal møtes igjen i tiden som kommer, der det bare for å finne ut hva slags vedtatt politikk som gjelder videre. For noe nytt, avtalt samarbeid kommer ikke på tale for KrFs del.