Til tross for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet er de største taperne ifølge Vårt Lands nye meningsmåling, viser den heller ikke det store løftet som mange i Kristelig Folkeparti håper på.