Ei drepen israelsk jente og ein arrestert palestinsk mann sette norsk bistand til frivillige organisasjonar på Stortingets dagsorden tysdag; særleg støtta til palestinske som prøver å byggje stat nedanfrå, såkalla sivilt samfunn-organisasjonar.