– Byrådet foreslår å kutte støtte til kristne, ideelle organisasjoner gang på gang. Vi trenger mer av denne typen tjenester – ikke mindre, sier Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister for Kristelig Folkeparti (KrF).