– På trosfrihetens område må man ha klare skranker for myndighetenes inngripen, uttalte KrFs Geir Toskedal i forkant av Stortingets behandling av integreringsmeldingen torsdag.