KrFs holdning ble klargjort da Torhild Bransdal holdt et innlegg etter regjeringens redegjørelser om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og norsk asylpraksis onsdag.