Fattige med barn får mindre i sosialhjelp enn fattige utan barn.