Like før han tar sommerferie fra hverdagspolitikken, sender KrFs leder ut et varsel foran kommende stortingsrunder om lovverk for tros- og livssynssamfunn. Kristenarven skal settes først: