Nyheter

Like før han tar sommerferie fra hverdagspolitikken, sender KrFs leder ut et varsel foran kommende stortingsrunder om lovverk for tros- og livssynssamfunn. Kristenarven skal settes først:

– Vi er ikke redde for å si dette: Det er én tro som skal ha en spesiell plass. Så vil man si: Men skal vi ikke da ha religionsfrihet? Jo – selvfølgelig. Men en religion skal likevel løftes opp. Og ja: Dette er forskjellsbehandling, men ikke på bekostning av religionsfrihet, sier KrFs leder.

– Dette budskapet vil du altså snakke mer om fremover?

– Ja, slik kommer dere til å høre meg.