Unge Venstre gikk inn for å skrote praksisen med kirkeasyl under sitt landsmøte i helgen. Ungdomspartiet sier i sitt vedtak at «kirkeasyl undergraver det norske asylsystemet» og ønsker ikke at personer skal kunne «unndra seg lovlige fattede vedtak ved å oppholde seg i kirkerommet».