Stortingsrepresentant Steinar Reiten varsler overfor Vårt Land at han vil jobbe for en tredje vei i det som blir en stadig spissere strid internt i KrF. Parlamentarisk nestleder Hans Frederik Grøvan mobiliserer nå for det samme.