Selv om KrF skulle få et resultat godt over sperregrensen, kan utjevningssystemet snu opp ned på hvem som får plass i den neste­ stortingsgruppen. At Sp har vokst, at Miljøpartiet De Grønne­ (MDG), SV og Venstre alle kan komme over sperregrensen, skaper drama i Hareide-partiet: