KrF-topper i vest er overrasket – selv oppgir Moltu at det kun handler om å holde et foredrag om barnevern.