– Det var opprørende å lese om norske kommuners manglende vilje til å bosette funksjonshemmede flyktninger.