– Regjeringen styrer bevisst mot å bryte Stortingets klimaforlik fra 2012. Det ligger an til at Norges utslipp vil være over to millioner tonn høyere enn målet i 2020, sier Lars Haltbrekken, miljøpolitisk talsperson i SV.