Uansett hvilken regjering KrF gir støtte til etter landsmøtet, kan den ha en kostbar fremtid i møte. I sitt ferske strategidokument, «Sammen for et varmere samfunn», varsler KrF at barnetrygden skal «økes kraftig».