Ofte undervurderes kompleksiteten i det kristne landskapet og velgerlandskapet, sier forsker Tore Witsø Rafoss.