– Vi har lagt bort flere budsjettkrav som regjeringspartiene tydelig sier det er umulig å få gjennomslag for. Men vi vil ha flere lærere, større satsing for familiene og få styrket abortforebyggende tiltak, sier KrF-forhandler Kjell Ingolf Ropstad.