Fire KrF-representantar blei brutalt sendt heim av veljarane. Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Geir Toskedal og Anders Tyvand fall alle ut av Stortinget.