Først håndhilser han på journalist og fotograf, før han også håndhilser på barnebarnet Simen. Kjell Magne Bondevik bemerker flere ganger at han kanskje er «for formelt kledd» til intervjuet, men skylder på at han har vært i et viktig møte.